MyHRsol er et danskudviklet HR system, der er ejet af HR Solutions og er udviklet i samarbejde med brugerne af systemet. HR systemet er modulopbygget, og man vælger selv, om man ønsker ét modul eller alle modulerne samlet i en komplet løsning.

Modulopbygget HR system

Modulerne, som HR systemet tilbyder, er:

  • Employee Center
  • Recruiting
  • Pre- & onboarding
  • E-signing
  • MUS-system
  • Measure

Employee Center

Employee Center er en medarbejderdatabase, som gør det let for virksomheden at opbevare og håndtere medarbejdernes data. Al data opbevares i overensstemmelse med kravene fra GDPR, og gør det let for virksomheden at skabe et overblik over alle medarbejderne og deres kompetencer.

Recruiting

Med rekrutteringsmodulet MyHRsol Recruiting kan rekrutteringsprocessen effektiviseres. Det gælder både i forhold til udgivelse af jobannoncen og deling på tværs af forskellige platforme, segmentering af jobansøgerne, og udsendelse af automatiserede mails til afslag, indkaldelse til jobsamtale m.m.

Pre- & Onboarding

I forlængelse af rekrutteringsmodulet, kan Pre- & Onboardingmodulet anvendes. Dette modul giver et overblik over de aktiviteter, der er forbundet med en nyansættelse. Modulet kan også anvendes til at uddelegere opgaver til forskellige medarbejdere i virksomheden. Det kan eksempelvis være bestilling og opsætning af computer, oprettelse af email, bestilling af blomster til første dag m.m.

E-signing

Med E-signing-modulet er det let at underskrive dokumenter digitalt. Modulet er kompatibelt med både Recruiting-modulet og Employee Center, og kan derfor bruges til eksempelvis ansættelseskontrakten, som let kan underskrives af den nye medarbejder, hvorefter dokumentet gemmes sikkert på medarbejderkortet i Employee Center.

MUS-system

Dette modul kaldes for MyHRsol Development, og kan anvendes til håndtering af medarbejderudviklingssamtaler, teamsamtaler m.m. I modulet kan man oprette en skabelon for eksempelvis medarbejderudviklingssamtalen, og der kan opsættes deadlines for, hvornår forberedelserne skal være gennemført, samt hvornår samtalen skal være gennemført.

Modulet understøtter også mulighed for automatisk opfølgning på de aftaler, der indgås til MUS’en, og data i forbindelse med samtalen kan gemmes i Employee Center.

Measure

Med modulet Measure kan man gennemføre løbende undersøgelser og målinger. Det kan både være i forbindelse med medarbejdernes trivsel, kunders oplevelse af servicen eller et andet indsatsområde, som virksomheden ønsker at måle på. Spørgsmålene kan udsendes via mail eller SMS, eller på en tablet, som eksempelvis kan være sat op i en butik.

MyHRsol Measure kan løbende generere rapporter på baggrund af de modtagne svar og resultater, så det er muligt løbende at evaluere og evt. forbedre et eller flere forhold for indsatsområdet.

GDPR

MyHRsol er udviklet, så alle moduler overholder kravene fra GDPR. Med Employee Center er medarbejderens data samlet ét sted, og medarbejderen har selv adgang til at se den data, der er registreret for vedkommende.

Til modulet Recruiting får man også en CV-database. Jobansøgerne vælger selv, om de vil gemme deres CV i databasen (accept). Systemet sørger selv for at udsende mails med henblik på at forlænge samtykket. Ønsker jobansøgeren ikke dette, bliver vedkommendes CV automatisk slettet fra databasen.

International online HR-platform

MyHRsol er onlinebaseret HR-platform, som gør det muligt for virksomhederne at op- eller nedskalere systemet efter deres aktuelle behov. Dermed kan nye medarbejdere hurtigt tilføjes til systemet, og der kan let tilføjes nye moduler, hvis virksomhedens behov ændrer sig.

HR systemet understøtter desuden 9 forskellige sprog, som gør det velegnet både nationale og internationale virksomheder.

Adresse

Vores adresse:

Østergade 4, 8370

GPS:

56.327041432611, 10.048857527773

Telephone:
Web: